Cine suntem noi; detalii si informatii utile  

Functii trigonometrice SIN, COS, TAN


Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

Dacã aveti nevoie de functii trigonometrice si doriti rãspunsuri imediate, foile de calcul tabelar sunt exact ceea ce cãutati. Aceste functii, ca de altfel toate celelalte, pot fi introduse în oricare celulã. În plus, veti putea foarte usor sã faceti reprezentarea lor graficã prin utilizarea facilitãtilor foarte puternice de generare a diagramelor, asa cum se va vedea în capitolul urmãtor. Desigur, veti observa cã atât functia tangentã cât si mai ales cotangentã pot fi calculate/reprezentate cunoscând doar sinusul (SIN) si cosinusul (COS).

Trebuie mentionat cã foile de calcul tabelar calculeazã valoarea functiilor trigonometrice numai pentru unghiurile exprimate în radiani. Cu alte cuvinte, argumentul functiei trebuie sã facã referire la un unghi exprimat în radiani sau conversia grade seaxazecimale-radiani (sau grade centezimale-radiani) sã se facã în interiorul formulei. Deci putem avea douã situatii, ambele fiind exemplificate în tabelele V.10.1 si V.10.2.

Notã: pentru conversia grade sexazecimale-radiani se utilizeazã regula de trei simplã:

Conversia din grade sexazecimale în radiani


În formule, expresia de mai sus aratã astfel: x=n*PI()/180

Din fericire, în toate pachetele software specializatepe calcul tabelar au o functie anume pentru conversia directã a gradelor sexazecimale în radiani; ea se numeste RADIANS().

Tabelul V.10.1 Exemple de utilizare a functiilor SIN, COS, TAN si rezultatele obtinute (rotunjite)
grade
sexa
radiani sinus cosinus tangenta tangenta 1 cotangenta 2
"n" RADIANS() SIN COS TAN SIN/COS COS/SIN
0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -
30 0.52360 0.50 0.87 0.58 0.58 1.73
45 0.78540 0.71 0.71 1.00 1.00 1.00
60 1.04720 0.87 -0.50 -1.73 -1.73 -0.58
90 1.57080 1.00 0.00 - - 0.00
120 2.09440 0.87 -0.50 -1.73 -1.73 -0.58
135 2.35619 0.71 -0.71 -1.00 -1.00 -1.00
150 2.61799 0.50 -0.87 -0.58 -0.58 -1.73
180 3.14159 0.00 -1.00 0.00 0.00 -1 în trigonometrie se demonstrează că tangenta este raportul între sinusul si cosinusul aceluiasi unghi
2 în mod analog, cotangenta este raportul între cosinusul si sinusul aceluiasi unghi sau 1/TAN

Note:
Tabelul V.10.2. Douã moduri posibile de introducere a functiilor trigonometrice în celulele foii de calcul
Celula Functia Expresia 1   Expresia 2
C4 sinus SIN (A4*PI()/180) sau SIN (B4)
D4 cosinus COS (A4*PI()/180) sau COS (B4)
E4 tangentã TAN (A4*PI()/180) sau TAN (B4)
F4 tangentã SIN (A4*PI()/180) / COS (A4*PI()/180) sau SIN (B4) / COS (B4)
G4 cotangentã COS (A4*PI()/180) / SIN (A4*PI()/180) sau COS (B4) / SIN (B4)


Fig.V.10.1 si fig.V.10.2 redã exemplul din tabelul V.10.2 realizat în Microsoft Excel XP, respectiv OpenOffice.org 2.0 Calc.

Functii trigonometrice în Microsoft Excel XP
Fig.V.10.1. Functii trigonometrice în Microsoft Excel XP

Functii trigonometrice în OpenOffice.org 2.0 Calc
Fig.V.10.2. Functii trigonometrice în OpenOffice.org 2.0 CalcTEMA precedentã - Functia IF Iesire din programul de învãtare TEMA URMÃTOARE - Functia PMT