Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

PUBLICATII ÎN LIMBA ROMÂNÃ

I. Cãrti

16.01.2019: Sfârsitul activitãtii mele stiintifice
Coperta la Ghid Avansat de Comert ElectronicColin Holcombe (editor), Ghid Avansat de Comert Electronic, Editura Fundatiei pentru Studii Europene (EFES), Cluj-Napoca, 597 pp., 2012, ISBN: 978-606-526-081-8 (traducere din limba englezã în limba românã coordonatã de Liciniu A. Kovács; colaboratori: Monica L. Cormos si Gabriel M. Pop. Titlul lucrãrii în original: Colin Holcombe (editor), E-Commerce Digest - An Advanced Guide To Ecommerce, Litlangs Publishing, 1110 Roberto del Rio, Depto. 401, Providencia, Santiago, Chile).
Coperta la Comert ElectronicKovács Liciniu-Alexandru, Comert Electronic, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 189 pp., ISBN 973-610-087-1, 2002.
Coperta la Mikroökonómiai KislexikonVorzsák Magdolna, Kovács Liciniu-Alexandru, Mikroökonómiai Kislexikon, Scientia Kiadó, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 146 pp., 2002, ISBN 973-85422-3-5.
Coperta la Utilizarea computerului, tehnicilor foto si audio-video în învãtãmântKovács Liciniu-Alexandru, Utilizarea computerului, tehnicilor foto si audio-video în învãtãmânt, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 243 pp., 2001, ISBN 973-8198-03-8.
Cover if Dictionar de termeni din industria hotelierãKovács Liciniu-Alexandru, Dictionar de termeni din industria hotelierã, Editura QvoVadis, Cluj-Napoca, 142 pp., 1998, ISBN 973-98700-03-7.

 

II. Cursuri

Coperta la Exercitii practice de tehnoredactare computerizata Kovács Liciniu-Alexandru, Exercitii practice de tehnoredactare computerizata, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 121 pp., ISBN 973-595-069-3, 1999.
Coperta la Microeconomie - Abordare teoretica si practicaMagdalena Vorzsák, Liciniu-Alexandru Kovács, Microeconomie - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 206 pp., 2000.
Coperta la Calcul Tabelar - Abordare teoretica si practicaKovács Liciniu-Alexandru, Calcul Tabelar - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 155 pp., 2001.
Coperta la Macroeconomie - Abordare teoretica si practicaMagdalena Vorzsák, Liciniu-Alexandru Kovács, Macroeconomie - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 139 pp., 2001.
Coperta la Bugetarea AfacerilorAurel Ioan Giurgiu, Liciniu-Alexandru Kovács, Bugetarea Afacerilor - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 170 pp., 2001.
Coperta la Tehnologia Informatiei IKovács Liciniu-Alexandru, Tehnologia Informatiei I: Tehnoredactare Computerizata, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 143 pp., ISBN 973-610-136-3, 2002.
Coperta la Tehnologia Informatiei II - Calcul TabelarKovács Liciniu-Alexandru, Bianca Ciurcanu, Tehnologia Informatiei II: Calcul Tabelar - Abordare teoretica si aplicativa, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 155 pp., ISBN 973-610-172-X, 2003.
Coperta la Comunicatiile FirmeiKovács Liciniu-Alexandru, Radu Cocean, Comunicatiile Firmei, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 110 pp., ISBN 973-610-257-2, 2004.
Coperta la Tehnologia Informatiei I - Editie Revizuita si AdaugitaKovács Liciniu-Alexandru, Veronica-Rozalia Rus, Tehnologia Informatiei I (Editie revizuita si adaugita), C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 216 pp., 2004.
Coperta la Baze de Date - Abordare teoretica si aplicativaKovács Liciniu-Alexandru, Alin Muntean, Veronica-Rozalia Rus, Baze de Date - Abordare teoretica si aplicativa, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 129 pp., 2004.
Coperta la CD-ROM cu programe tutoriale bazate pe Web Kovács Liciniu-Alexandru, Gabriel Marius Pop - CD-ROM cu Programe tutoriale bazate pe Web, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005:
 • Editoare de text - Abordare comparativa, ISBN 973-7710-42-8;
 • Calcul tabelar, ISBN 973-7710-43-6;
 • Site-ul intranet al firmei, ISBN 973-7710-44-4.III. Articole publicate în reviste
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Prezentari cu ajutorul computerului, în FORUM, Revista Învatamântului Superior, nr.460-461-462, Bucuresti, 1997, p.40-51, ISSN 1222 84 81.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Aspecte asupra comunicarii în lumea afacerilor, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1997, p.81-87, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Utilizarea retelei Internet în mediul afacerilor, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1997, p.127-134, ISSN 1224 87 38.
 • Linda Cristoph, Liciniu-Alexandru Kovács, Case Study - Blake's Tavern, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1998, p.35-42, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Comertul electronic - Aspecte practice, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 2001, p.57-63, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Nicolae Flaviu Schiopu, Case Study on Romanian Hotels' Websites, în STUDIA-Negotia, nr.2, Cluj-Napoca, 2003, p.115-123, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Marketing în mediul Internet, în revista Idei de Afaceri & Franchising nr.3/68, Bucuresti,1999, p31-37, ISSN 1221 68 28.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, IT Curricula and the teaching process, în Sesiunea Stiintifica Anuala, Academia Româna Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie "George Barit", 25-26 octombrie 2002.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Suia de programe tutoriale bazate pe Web, la Scoala de Vara 2005, Noi tendinte în didactica stiintelor, Ed. aIII-a, "Initial Teacher Training Curriculum for the use of Information and Communications Technology in Science Teaching, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, 2005.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Site-ul Internet al firmei (Company Website), la COROMAR '07 (Conferinta Româna de Marketing - Romanian Marketing Conference), Universitatea Ioan Cuza, Iasi, 2007. Published on CD-ROM.
 • Kovács, L.A., Elaborarea în echipã a lucrãrilor de licentã/disertatie; Team writing: diploma/master's theses, Colocviul International "Educatia transdiscipinarã în învãtãmântul preuniversitar", Arad, 15 noiembrie 2012. Publicat (în limbile românã si englezã) pe CD-ROM la Editura "Scoala Vremii", Arad, 2012, ISBN 978-973-1793-32-0.

 

IV. Alte activitãti stiintifice
 • Kovács, L.A., Observatii privind desfasurarea procesului de învatamânt hotelier la o universitate din SUA, în Cãi de sporire a eficientei activitatii în industria hoteliera din România, workshop, Cluj-Napoca, 3 iulie 1998, p.45-51.
 • Kovács, L.A., Învatamântul si Tehnologia Informatiei - Utilizarea Pachetelor Software pentru Grafica si Prezentari, TEMPUS Joint European Network Symposium (Our Business is Your Business), July 3-5 1996, Cluj-Napoca, România.
 • Kovács, L.A., Utilizarea mijloacelor tehnice în învatamântul postuniversitar, TEMPUS Joint European Network Conference, 26-27 Februarie 1996, Iasi, Romania.
 • Kovács, L.A., Înzestrarea tehnica a scolii de Business, TEMPUS Joint European Network Conference, 26-27 Octombrie 1995, Timisoara, România.


Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre