Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

PUBLICATII ÎN LIMBA ROMÂNÃ

I. Cãrti

Coperta la Ghid Avansat de Comert ElectronicColin Holcombe (editor), Ghid Avansat de Comert Electronic, Editura Fundatiei pentru Studii Europene (EFES), Cluj-Napoca, 597 pp., 2012, ISBN: 978-606-526-081-8 (traducere din limba englezã în limba românã coordonatã de Liciniu A. Kovács; colaboratori: Monica L. Cormos si Gabriel M. Pop. Titlul lucrãrii în original: Colin Holcombe (editor), E-Commerce Digest - An Advanced Guide To Ecommerce, Litlangs Publishing, 1110 Roberto del Rio, Depto. 401, Providencia, Santiago, Chile).
Coperta la Comert ElectronicKovács Liciniu-Alexandru, Comert Electronic, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 189 pp., ISBN 973-610-087-1, 2002.
Coperta la Mikroökonómiai KislexikonVorzsák Magdolna, Kovács Liciniu-Alexandru, Mikroökonómiai Kislexikon, Scientia Kiadó, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 146 pp., 2002, ISBN 973-85422-3-5.
Coperta la Utilizarea computerului, tehnicilor foto si audio-video în învãtãmântKovács Liciniu-Alexandru, Utilizarea computerului, tehnicilor foto si audio-video în învãtãmânt, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 243 pp., 2001, ISBN 973-8198-03-8.
Cover if Dictionar de termeni din industria hotelierãKovács Liciniu-Alexandru, Dictionar de termeni din industria hotelierã, Editura QvoVadis, Cluj-Napoca, 142 pp., 1998, ISBN 973-98700-03-7.

 

II. Cursuri

Coperta la Exercitii practice de tehnoredactare computerizata Kovács Liciniu-Alexandru, Exercitii practice de tehnoredactare computerizata, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 121 pp., ISBN 973-595-069-3, 1999.
Coperta la Microeconomie - Abordare teoretica si practicaMagdalena Vorzsák, Liciniu-Alexandru Kovács, Microeconomie - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 206 pp., 2000.
Coperta la Calcul Tabelar - Abordare teoretica si practicaKovács Liciniu-Alexandru, Calcul Tabelar - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 155 pp., 2001.
Coperta la Macroeconomie - Abordare teoretica si practicaMagdalena Vorzsák, Liciniu-Alexandru Kovács, Macroeconomie - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 139 pp., 2001.
Coperta la Bugetarea AfacerilorAurel Ioan Giurgiu, Liciniu-Alexandru Kovács, Bugetarea Afacerilor - Abordare teoretica si practica, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 170 pp., 2001.
Coperta la Tehnologia Informatiei IKovács Liciniu-Alexandru, Tehnologia Informatiei I: Tehnoredactare Computerizata, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 143 pp., ISBN 973-610-136-3, 2002.
Coperta la Tehnologia Informatiei II - Calcul TabelarKovács Liciniu-Alexandru, Bianca Ciurcanu, Tehnologia Informatiei II: Calcul Tabelar - Abordare teoretica si aplicativa, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 155 pp., ISBN 973-610-172-X, 2003.
Coperta la Comunicatiile FirmeiKovács Liciniu-Alexandru, Radu Cocean, Comunicatiile Firmei, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 110 pp., ISBN 973-610-257-2, 2004.
Coperta la Tehnologia Informatiei I - Editie Revizuita si AdaugitaKovács Liciniu-Alexandru, Veronica-Rozalia Rus, Tehnologia Informatiei I (Editie revizuita si adaugita), C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 216 pp., 2004.
Coperta la Baze de Date - Abordare teoretica si aplicativaKovács Liciniu-Alexandru, Alin Muntean, Veronica-Rozalia Rus, Baze de Date - Abordare teoretica si aplicativa, C.F.C.I.D. U.B.B., Cluj-Napoca, 129 pp., 2004.
Coperta la CD-ROM cu programe tutoriale bazate pe Web Kovács Liciniu-Alexandru, Gabriel Marius Pop - CD-ROM cu Programe tutoriale bazate pe Web, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005:
 • Editoare de text - Abordare comparativa, ISBN 973-7710-42-8;
 • Calcul tabelar, ISBN 973-7710-43-6;
 • Site-ul intranet al firmei, ISBN 973-7710-44-4.III. Articole publicate în reviste
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Prezentari cu ajutorul computerului, în FORUM, Revista Învatamântului Superior, nr.460-461-462, Bucuresti, 1997, p.40-51, ISSN 1222 84 81.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Aspecte asupra comunicarii în lumea afacerilor, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1997, p.81-87, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Utilizarea retelei Internet în mediul afacerilor, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1997, p.127-134, ISSN 1224 87 38.
 • Linda Cristoph, Liciniu-Alexandru Kovács, Case Study - Blake's Tavern, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 1998, p.35-42, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Comertul electronic - Aspecte practice, în STUDIA-Negotia, nr.1-2, Cluj-Napoca, 2001, p.57-63, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Nicolae Flaviu Schiopu, Case Study on Romanian Hotels' Websites, în STUDIA-Negotia, nr.2, Cluj-Napoca, 2003, p.115-123, ISSN 1224 87 38.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Marketing în mediul Internet, în revista Idei de Afaceri & Franchising nr.3/68, Bucuresti,1999, p31-37, ISSN 1221 68 28.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, IT Curricula and the teaching process, în Sesiunea Stiintifica Anuala, Academia Româna Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie "George Barit", 25-26 octombrie 2002.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Suia de programe tutoriale bazate pe Web, la Scoala de Vara 2005, Noi tendinte în didactica stiintelor, Ed. aIII-a, "Initial Teacher Training Curriculum for the use of Information and Communications Technology in Science Teaching, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, 2005.
 • Liciniu-Alexandru Kovács, Site-ul Internet al firmei (Company Website), la COROMAR '07 (Conferinta Româna de Marketing - Romanian Marketing Conference), Universitatea Ioan Cuza, Iasi, 2007. Published on CD-ROM.
 • Kovács, L.A., Elaborarea în echipã a lucrãrilor de licentã/disertatie; Team writing: diploma/master's theses, Colocviul International "Educatia transdiscipinarã în învãtãmântul preuniversitar", Arad, 15 noiembrie 2012. Publicat (în limbile românã si englezã) pe CD-ROM la Editura "Scoala Vremii", Arad, 2012, ISBN 978-973-1793-32-0.

 

IV. Alte activitãti stiintifice
 • Kovács, L.A., Observatii privind desfasurarea procesului de învatamânt hotelier la o universitate din SUA, în Cãi de sporire a eficientei activitatii în industria hoteliera din România, workshop, Cluj-Napoca, 3 iulie 1998, p.45-51.
 • Kovács, L.A., Învatamântul si Tehnologia Informatiei - Utilizarea Pachetelor Software pentru Grafica si Prezentari, TEMPUS Joint European Network Symposium (Our Business is Your Business), July 3-5 1996, Cluj-Napoca, România.
 • Kovács, L.A., Utilizarea mijloacelor tehnice în învatamântul postuniversitar, TEMPUS Joint European Network Conference, 26-27 Februarie 1996, Iasi, Romania.
 • Kovács, L.A., Înzestrarea tehnica a scolii de Business, TEMPUS Joint European Network Conference, 26-27 Octombrie 1995, Timisoara, România.


Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre