Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

Foto

Peste 15 ani de experientã în domeniul fotografiei alb/negru. Câteva lucrãri sunt reproduse mai jos.

 

Spring (Pianistul Milan Svoboda din Praga)
Primavara (Pianistul Milan Svoboda din Praga)

Coperta Catalogului ARTEDER '82ARTEDER '82 pagina 783Fotografia reprodusã mai sus a participat la "ARTEDER'82, Muestra Internacional de Obra Gráfica, Bilbao, 19 de Marzo - 4 de Abril de 1982, Sección III, Fotografia, Depósito legal: BI 531-1982" si a fost publicatã în catalogul expozitiei la pagina 783.


 

Degenfeld-Schomburg István Cristoph
Prietenul meu (Degenfeld-Schomburg István Cristoph)

 

În adierea vântului (Lacul Tarnita lânga Cluj-Napoca)
În adierea vântului (Lacul Tarnita lângã Cluj-Napoca)

 

Intersectii (Grãdina Botanicã din Cluj-Napoca)
Intersectii (Grãdina Botanicã din Cluj-Napoca)

 

Cadentã
Cadentã

 

Alburnus Maior - Rosia Montanã
Alburnus Maior - Rosia Montanã
Notã: În prim plan este peretele unei galerii din vremea romanilor iar în planul îndepãrtat, câteva blocuri din localitate

 

Amintire  de la Costinesti, Marea Neagrã
Amintire de la Costinesti, Marea Neagrã
Notã: Macrofotografie în contraluminã a unei "grãmãjoare" de scoici sparte
Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre