Vizualizare fãrã cadre Vizualizare cu cadre

AUTOBIOGRAFIE


Europass Curriculum Vitae
Europass
Curriculum Vitae


Informatii personale
Prenume / nume
Liciniu-Alexandru KOVÁCS
Telefoane
+40-264-599.170 (la facultate)
+40-746-353.820 (preferat)
Postã electronicã (e-mail) liciniu.kovacs@tbs.ubbcluj.ro si liciniu@yahoo.com
Website personal
http://www.liciniu.ro
Cetãtenia
românã
Nationalitate maghiarã
Sexul masculin
Religie unitarianã

Experientã profesionalã
Date
1996 - prezent
Ocupatia sau pozitia
Conferentiar universitar (2008 - prezent)
Lector universitar (2000-2008)
Asistent universitar (1996-2000)
Activitãti si responsabiliãti Cursuri si seminarii la disciplinele E-Business, Management de Proiect & Tehnologia Informatiei (pânã în 2008).
Numele si adresa angajatorului
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Business ("Transylvania" Business School - TBS), str. Horea nr.7, 400174 Cluj-Napoca, România; www.tbs.ubbcluj.ro.
Sector de activitate
Învãtãmânt universitar.

Date
1993 - 1996
Ocupatia sau pozitia Tehnician Retele Computere
Activitãti si responsabiliãti Instalarea si configurarea pachetelor software pe servere si statii de lucru. Utilizarea si întretinerea retelelor de computere. Utilizarea echipamentelor multimedia în procesul educational. Seminarii (notiuni de bazã) la Tehnologia Informatiei.
Numele si adresa angajatorului
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Business ("Transylvania" Business School - TBS), str. Horea nr.7, 400174 Cluj-Napoca, România; www.tbs.ubbcluj.ro.
Sector de activitate
Învãtãmânt universitar

Date
1983 - 1991
Ocupatia sau pozitia Inginer specialitatea electrotehnicã (actionãri electrice)
Activitãti si responsabiliãti Proiectarea si tehnologia instalatiilor electrice aferente preselor mecanice si hidraulice grele utilizate în industria de automobile.
Numele si adresa angajatorului Combinatul de Utilaj Greu, B-dul Muncii nr.16, Cluj-Napoca, România.
Sector de activitate Industria grea.

Educatie si formare
Date
1995 - 2000
Diploma obtinutã Doctor în Stiintele Educatiei (vezi diploma & anexa)
Domeniul
Educatie & IT
Titlul tezei: Utilizarea computerului, tehnicilor foto si audio-video în învãtãmânt.
Notã: Sumarul tezei este publicat în site-ul personal de la adresa http://www.liciniu.ro.)
Numele si tipul institutiei de învãtãmânt
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, România, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Date
1994 - 1997
Diploma obtinutã Diploma de Studii Academice Postuniversitare (vezi diploma)
Domeniul
Business
Numele si tipul institutiei de învãtãmânt
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Business ("Transylvania" Business School - TBS), str. Horea nr.7, 400174 Cluj-Napoca, România; www.tbs.ubbcluj.ro.
Date
1977 - 1982
Diploma obtinutã Diploma de inginer (vezi diploma)
Domeniul
Electrotehnicã
Numele si tipul institutiei de învãtãmânt
Institutul Politehnic (numele actual - Universitatea Tehnicã, www.utcluj.ro) din Cluj-Napoca, România, Facultatea de Electrotehnicã

Aptitudini si competente personale
Limba maternã Românã

Limbi strãine
Autoevaluare
Întelegere
Vorbire
Scriere
Nivel European (*)
Ascultare
Citire
Participare la conversatie
Discurs oral
English
C2
Experimentat
C2
Experimentat
C2
Experimentat
C2
Experimentat
C2
Experimentat
Hungarian
C1
Experimentat
B2
Independent
C1
Experimentat
B2
Independent
B1
Independent
French
C1
Experimentat
C1
Experimentat
B1
Independent
B1
Independent
B1
Independent
  (*) Common European Framework of Reference for Languages

 

Competente si aptitudini organizatorice
 1. Manager Executiv în proiectul international (nr.62) finantat de Banca Mondialã si Guvernul României (1997-2002) - implicat în înfiintarea si consolidarea unui nou Curriculum - Hotel Management. Numele proiectului: Înfiintarea si consolidarea unei noi specializãri universitare - Management Hotelier. Manager de proiect - prof.univ.dr. Aurel-Ioan GIURGIU.
 2. Diplomã de Merit pentru contributia la dezvoltarea Universitãtii Babes-Bolyai (2006) - vezi diploma.

Competente si aptitudini de utilizare a computerului
 1. Cunostinte advansate de utilizare a computerului (Windows, Linux, Solaris si alte sisteme de operare, Microsoft Office, Corel WordPerfect Office, OpenOffice.org si alte suite office, aplicatii multiple, orice navigator Internet.
 2. Autor a mai multor tutoriale bazate pe Web ca aplicatii practice la teza de doctorat.
 3. Proprietar al site-ului de E-Business www.tiens-tianshi.com (pânã în luna Mai, 2017).

Carnet de conducere
 • Categoria B de autovehicole (din 1990)

Informatii suplimentare
 1. Membru în comunitatea Who is Who in the World. Vezi placheta Who is Who in the World 2013.
 2. Membru în comunitatea Hübners Who is Who - Enciclopedia Personalitãtilor din România. Vezi coperta publicatiei Who is Who România.
 3. Absolvent al PMP® Exam Prep Course (curs de pregãtire pentru examenul PMP - Project Management Professional). Vezi Certificat de absolvire din data de 18.06.2011.
 4. Absolvent al programului de perfectionare pentru ocupatia de formator cod COR 241205. (vezi Certificat de absolvire din data de 07.02.2011).
 5. Participant activ la proiectul international "Curricular reform and quality improvement in tertiary business administration education" (nr.196) finantat de Banca Mondialã si Guvernul României (1997-2002). Numele proiectului: Restructurarea curriculei si ridicarea calitãtii procesului didactic din învãtãmântul postuniversitar de administrarea afacerilor. (Manager de proiect - prof.univ.dr. Magdalena VORZSÁK).
 6. Contract de cercetare pentru elaborarea unui dictionar de macroeconomie. Coordonator contract: prof.univ.dr. Magdalena VORZSÁK (Sapientia, 2002-2003). Contractul s-a finalizat prin elaborarea cãrtii Makroökonómiai Kislexikon.
 7. Contract de cercetare pentru elaborarea unui dictionar de microeconomie. Coordonator contract: prof.univ.dr. Magdalena VORZSÁK (Sapientia, 2001-2002). Contractul s-a finalizat prin publicarea cãrtii Mikroökonómiai Kislexikon, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, ISBN 973-85422-3-5.
 8. Instructor la disciplina Tehnologia Informatiei în cadrul proiectului international Tempus IB-JEP 14086/99, "Descentralisation et insertion profesionnelle", în colaborare cu universitãti din Franta, Belgia, Italia, Portugalia si Scotia. Coordinator local: Ioan Cristian CHIFU-OROS (2001).
 9. Participant activ în proiectul international TEMPUS JEN - Joint European Network (1995-1996) împreunã cu Nottingham Business School (UK) si Athens University of Economics and Business (Grecia). Coordonator international: Colin LOVE, Nottingham Business School.
 10. Participant activ în proiectul international TEMPUS JEP - Joint European Project (1992-1994) împreunã cu Nottingham Business School (UK) si Athens University of Economics and Business (Grecia). Coordonator international: Colin LOVE, Nottingham Business School.
 11. Din anul 2009 sunt membru:
  TheATLAS - The Academy of Transdisciplinary Learning & Advance Studies (http://www.theatlas.org/).

Mobilitãti internationale importante
 • 2013 - École de Management de Normandie, Caen, France
 • 2012 - Vestfold University College, Norvegia
 • 2001 - Michigan State University, East Lansing, MI, USA
 • 2000 - Nottingham Trent University, Nottingham Business School, UK
 • 1997 - Johnson & Wales University, Providence, RI, USA
 • 1994 - Nottingham Trent University, Nottingham Business School, UK
Referinte
 • La cerere.